Sanne van Delft

Gezinskracht is de praktijk van Sanne van Delft (1984).

Mijn drive is dat gezinnen sterker en evenwichtiger worden, zodat de kinderen binnen die gezinnen sterk en evenwichtig opgroeien.
Dit legt de basis voor een authentieke persoonlijkheid, talentontwikkeling en van betekenis kunnen zijn voor anderen.

Bagage voor dit werk is onder andere mijn studie Orthopedagogiek. Hierdoor ga ik analytisch en systemisch te werk met kinderen en gezinnen. Ook put ik uit opgedane kennis over de (soms bijzonder verlopende) ontwikkeling van kinderen en de verschillende vormen van onderzoek, begeleiding en behandeling. Door mijn werk in ambulante gezinsbegeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en mijn werk als trainer, (beleids)adviseur en begeleider in de GGZ/verslavingszorg, is deze theorie aangevuld met praktijkervaringen.

Al deze bagage gebruik ik bij het begeleiden van gezinnen vanuit de rust en ruimte van een eigen praktijk. De methodieken en werkwijzen die ik daarbij toepas, zijn video-hometraining, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en Theraplay®, een speelse methode die de ouder-kind relatie verstevigt. Bij iedere vorm van contact zet ik mijzelf in: toegankelijk, deskundig, intuïtief, met humor, eerlijk, oog voor ieder gezinslid, betrokken en met voldoende afstand.

Ik sta geregistreerd als Basis-Orthopedagoog bij de NVO (nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen) en als Master-Orthopedagoog bij de SKJ (stichting kwaliteitsregister jeugd). Ik houd mij aan de beroepscode van de NVO.

Wilt u overleggen wat ik voor u kan betekenen? Neem contact met mij op!