Financiering

Is uw kind in behandeling bij één van de praktijken waarmee ik samenwerk? Dan wordt de dienstverlening van Praktijk Gezinskracht gedeeltelijk of geheel vergoed door de gemeente in het kader van basis of specialistische jeugd-GGZ. Is uw kind in behandeling bij een andere jeugd-GGZ aanbieder? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Basisscholen of kinderopvangorganisaties die Praktijk Gezinskracht willen uitnodigen voor een ouderavond of themabijeenkomst voor professionals, kunnen contact opnemen over de mogelijkheden. Video-hometraining in de kleuterklas of kinderopvang met een klein groepje ouders behoort ook tot de mogelijkheden!

Op de dienstverlening van Praktijk Gezinskracht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.